Category: เหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียน
News Update

NEWS UPDATE: เด็กในสหรัฐฯ กำลังถูกฝึกฝนให้รอดพ้นจากสถานการณ์กราดยิงที่โรงเรียน

หลังเกิดเหตุการณ์รุนแรงกราดยิงเด็กในโรงเรียนมาตลอดหลายปี ทำให้เด็กๆ ในสหรัฐฯ บางโรงเรียนต้องได้รับบทเรียนการมีชีวิตรอด จากเหตุกราดยิงให้ได้ นี่คือบทเรียนที่เกิดขึ้นจากความรุนแรง เด็กๆ ในสหรัฐฯ ตอนนี้ในบางโรงเรียนได้ถูกฝึกให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ‘การมีชีวิตรอด’ จากเหตุกราดยิง หลังจากที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้มาต่อเนื่องตลอดหลายปี ตอนนี้มีคลิปไวรัลที่ชื่อว่า Generation Lockdown..