Category: แท็บเล็ต
Features

เมื่อไรคุณถึงควรให้ลูกใช้สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตมีบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวันของพวกเราเป็นอย่างมาก ที่มากไปกว่านั้น การเรียนการสอนในสมัยนี้ยังได้มีการผลักดันให้แท็บเล็ตกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ประกอบการศึกษา