Category: แพ้ท้องหนัก
News Update

NEWS UPDATE: แม่แพ้ท้องหนักมาก จะทำให้ลูกฉลาดมี IQ สูง

หัวหน้านักวิจัยเด็ก ดร. กีเดียน โคเรน เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดา ค้นพบว่าการแพ้ท้องเชื่อมโยงกับพัฒนาการของสมองของทารก โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้บอกว่าคุณแม่ที่แพ้ท้องหนักมากระหว่าง 2-3 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ ลูกจะมีฉลาด พูดจารู้เรื่องเร็ว งานวิจัยสำรวจคุณแม่ 121 คน พบว่ามีคุณแม่..