Category: โภชนาการของเด็ก

INTERVIEW: คุยกับ FOOD FOR GOOD เพราะปัญหาโภชนาการเด็ก ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กอีกต่อไป

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เราได้เห็นการวิพากษ์วิจารณ์ คุณภาพอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในโรงเรียนผ่านตากันอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ปริมาณอาหารกับเด็กๆ ที่น้อยเกินไป คุณภาพของอาหารไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเด็กๆ และปัญหาที่มาจากการได้รับงบประมาณที่ไม่เพียงพอ

NEWS UPDATE: ผลวิจัยชี้ เด็กที่กินอาหารไม่ครบ 5 หมู่ อาจเตี้ยกว่าเพื่อน 20 ซม.

วิจัยนี้จัดทำโดย Imperial College London ในประเทศอังกฤษ และได้ตีพิมพ์ใน The Lancet โดยวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนสูงและน้ำหนักของเด็กและวัยรุ่นวัยเรียน 65 ล้านคนใน 193 ประเทศ ได้พบความแตกต่างของความสูงของเด็กที่สูงที่สุด เทียบกับเด็กที่เตื้ยที่สุด..