Category: โรคซึมเศร้าในเด็ก

NEWS UPDATE: จิตแพทย์ระบุการบ้านที่มากเกินไปเสี่ยงทำให้เด็กป่วยโรคซึมเศร้า

ในยุคปัจจุบันปัญหาของความเครียดนั้นมีมากขึ้นทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ไม่ว่าจะการทำงาน การใช้ชีวิต และการเรียน ที่กดดันมากขึ้นจนทำให้ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชตามมา นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น เปิดเผยว่าว่าปัจจุบันโรคซึมเศร้าได้ลุกลามหนักอย่างมาก มีเด็กป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 1 คน และฆ่าตัวตายสำเร็จถึงวันละ 2 คน..

TALK WITH DOCTOR: ไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ที่เศร้าเป็น คุยกับ รศ. พญ. นิดา ลิ้มสุวรรณ เรื่อง‘โรคซึมเศร้าในเด็ก’

โรคซึมเศร้าเป็นหนึ่งในโรคทางจิตเวช ที่มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ ที่ต้องเผชิญกับอาการของโรคซึมเศร้า เพราะเด็กๆ เองก็สามารถเจ็บป่วยด้วยโรคเดียวกันนี้ได้เช่นกัน M.O.M ได้มีโอกาสพูดคุยกับ รศ. พญ. นิดา ลิ้มสุวรรณ คุณหมอจากภาคจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เกี่ยวกับ ‘โรคซึมเศร้าในเด็ก’ เพื่อเป็นแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่คอยดูแล ป้องกัน หรือหาทางรับมือกับอาการซึมเศร้าที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กๆ ของเราได้