Category: โรคซึมเศร้า

ป้องกันลูกจากภาวะซึมเศร้า (Depression) ด้วย 4 เทคนิคสร้างบรรยากาศในบ้าน

โดยส่วนมาก คนมักเข้าใจว่า ภาวะซึมเศร้า จะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ความจริงแล้ว ภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้า สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่เด็กเล็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน ก็สามารถมีภาวะซึมเศร้าได้

TALK WITH DOCTOR: พ่อแม่จะรับมืออย่างไร เมื่อลูกเป็นโรคซึมเศร้า และอยากฆ่าตัวตาย

ในปัจจุบันเราพบว่าช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น มีปัญหาทางด้านจิตใจกันมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มักจะมีข่าวเด็กวัยรุ่นฆ่าตัวตาย เพราะความเครียด ปัญหาครอบครัว ถูกกดดันจากสถานการณ์ที่รับมือและแก้ไขไม่ได้ และการถูกบูลลี่ที่โรงเรียน

ลูกเป็นโรคซึมเศร้าหรือแค่เศร้าซึม

โรค ‘ซึมเศร้า’ และอาการ ‘เศร้าซึม’ เป็นผลที่เกิดจากปัญหาทางสุขภาพจิตใจที่คล้ายกันจนแทบแยกไม่ออก ยิ่งในเด็กด้วยแล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตพฤติกรรมว่าลูกอยู่ในภาวะเศร้าซึม และยอมรับหากลูกกำลังป่วยด้วยโรคซึมเศร้า เพื่อหาทางรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ

NEWS UPDATE: แม่ที่กินยาโรคซึมเศร้าระหว่างตั้งครรภ์ อาจส่งผลต่อสมองลูกในท้อง

มีงานวิจัยหลายชิ้นที่กำลังพยายามศึกษาผลของการใช้ยารักษาโรคซึมเศร้าระหว่างตั้งครรภ์ โดยงานวิจัยบางชิ้นแสดงให้เห็นว่ายาทำให้เสี่ยงต่อการแท้ง และบางชิ้นก็กำลังศึกษาผลที่อาจเกิดขึ้นกับทารก เช่น ความพิการและความเสี่ยงในการเป็นโรคออทิสติก และยังมีงานวิจัยอื่นๆ ที่ตั้งคำถามต่องานวิจัยเบื้องต้นเหล่านี้