Category: โรงเรียนอินเตอร์

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ Kensington: เพราะการเรียนรู้ของเด็กไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน

คุณพ่อคุณแม่ยังจำตัวเองสมัยเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลได้ไหมคะ แทนที่จะได้ออกไปวิ่งเล่นในพื้นที่โล่งกว้าง ได้เรียนรู้และมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัย กลับต้องมานั่งหัดอ่านหัดเขียนอยู่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมเล็กๆ กับเพื่อนร่วมชะตากรรมวัยเดียวกันอีกหลายสิบคน