Category: ไข้หวัดใหญ่

NEWS UPDATE: WHO เตือนผู้มีความเสี่ยงสูง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์เข้ารับวัคซีนต้านไข้หวัดใหญ่-โควิด

สำนักงานประจำภูมิภาคยุโรปขององค์การอนามัยโลก (WHO) คณะกรรมาธิการยุโรป และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหภาพยุโรป (ECDC) ได้กระตุ้นเตือนผู้ที่มีความเสี่ยงสูงทั่วภูมิภาคดูแลสุขภาพตนเองด้วยการฉีดวัคซีน ท่ามกลางความพยายามร่วมเพื่อบรรเทาภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ฮันส์ คลูเกอ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ เปิดเผยว่า โรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคร้ายแรง โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่อ่อนแอที่สุด ซึ่งรวมถึงผู้ที่ยังรับวัคซีนไม่ครบโดส..

NEWS UPDATE: กรมควบคุมโรคเตือน ระวังป่วยไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็ก

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศเปลี่ยนแปลงร้อนสลับเย็น ประชาชนควรดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็ก ควรระมัดระวังโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์..

NEWS UPDATE: กรมควบคุมโรค รณรงค์ให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่  1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป   2.เด็กอายุ 6..

รับมือกับพาเหรดโรคร้ายที่กำลังมาพร้อมหน้าฝน

ไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก โรคไข้เลือดออก อุจจาระร่วง และโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เตรียมรับมือกับโรคร้ายที่เดินขบวนอยู่ใกล้ๆ ลูกคุณ