Category: ไข้เลือดออก

NEWS UPDATE: ผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมกว่า 8 หมื่นราย เป็นกลุ่มเด็ก 5-14 ปี กว่า 3 หมื่นราย

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เปิดเผยตัวเลขสถิติของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยตลอดช่วงระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่ปี 2550 - 2564 พบว่าจากสถิติมีจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตรวมกันมากถึง 1,237,467 คน ขณะที่สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในปี 2566 จากรายงาน 506..

NEWS UPDATE: กรมควบคุมโรคเตือนเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก พบมากในกลุ่มเด็ก

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้คาดการณ์ว่าไข้เลือดออกจะกลับมาระบาดอีกครั้งในปีนี้ตามวงรอบของปีที่จะระบาด ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ เมื่อฝนตกจะทำให้น้าขังในภาชนะต่างๆ กลายเป็นแหล่งวางไข่ของยุง สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม..

NEWS UPDATE: ไข้เลือดออกระบาดรุนแรง มีเด็กวัย 15 ปี เสียชีวิตแล้ว 1 ราย

นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านป้องกันเวชกรรม รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จ.ศรีสะเกษ ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก การติดตามข้อมูลในเดือนพ.ค. พบมีผู้ป่วย 66 คน ก็เป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยคือค่ามาตรฐาน 5..

NEWS UPDATE: ไข้เลือดออกแพร่ระบาด หน่วยงานด้านสาธารณสุขวางมาตรการป้องกันคู่ขนานกับเชื้อไวรัส COVID-19

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกว่า พบมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 รายที่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนอาจจะตื่นตัวและกำลังให้ความสำคัญกับเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะที่โรคไข้เลือดออกก็สำคัญเช่นกัน ทั้งนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา..

รับมือกับพาเหรดโรคร้ายที่กำลังมาพร้อมหน้าฝน

ไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก โรคไข้เลือดออก อุจจาระร่วง และโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เตรียมรับมือกับโรคร้ายที่เดินขบวนอยู่ใกล้ๆ ลูกคุณ