Category: ไข้เลือดออก
News Update

NEWS UPDATE: ไข้เลือดออกแพร่ระบาด หน่วยงานด้านสาธารณสุขวางมาตรการป้องกันคู่ขนานกับเชื้อไวรัส COVID-19

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกว่า พบมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 รายที่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนอาจจะตื่นตัวและกำลังให้ความสำคัญกับเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะที่โรคไข้เลือดออกก็สำคัญเช่นกัน ทั้งนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา..
Features
HEALTH

รับมือกับพาเหรดโรคร้ายที่กำลังมาพร้อมหน้าฝน

ไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก โรคไข้เลือดออก อุจจาระร่วง และโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เตรียมรับมือกับโรคร้ายที่เดินขบวนอยู่ใกล้ๆ ลูกคุณ