Category: ไมโครซอฟท์

NEWS UPDATE: สหรัฐปรับบริษัทไมโครซอฟต์ 20,000 ล้านบาท เนื่องจากละเมิดกฎหมายคุ้มครองเด็ก

คณะกรรมาธิการการค้ากลางของสหรัฐ (เอฟทีซี) ออกแถลงการณ์ว่า บริษัทไมโครซอฟต์ละเมิดกฎหมายการพิทักษ์ความเป็นส่วนบุคคลออนไลน์ของเด็ก หรือ คอปปา (Children’s Online Privacy Protection Act-COPPA) ผลการตรวจสอบพบว่า ย้อนกลับไประหว่างปี 2558-2563 ไมโครซอฟต์เก็บข้อมูลของผู้ใช้งานเครื่องเล่นเกม..