Category: 4 เหตุผลที่บอกว่าทำไมควรเล่นกับลูกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

4 เหตุผลที่บอกว่าทำไมควรเล่นกับลูกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

เพราะเด็กๆ กับการเล่นสนุกเป็นเรื่องคู่กัน มีงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าการเล่นสนุก มีประโยชน์กับเด็กๆ ไม่ใช่เพื่อความบันเทิงเท่านั้น คุณพ่อคุณแม่อาจคิดว่าจะช่วยส่งเสริมการเล่นสนุกของลูกได้ด้วยการหาของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการมาให้ แต่ความจริงแล้วของเล่นที่ดีและสำคัญต่อพัฒนาการของลูกที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ และเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้ตั้งแต่ลูกอยู่ในวัยทารก