Category: 6 พฤติกรรมที่ลูกอยากได้จากพ่อแม่

ยุ่งแค่ไหน ก็ไม่ควรลืม! : 6 พฤติกรรมที่ลูกอยากได้จากพ่อแม่

ชีวิตประจำวันของหลายครอบครัว คงเต็มไปด้วยความเร่งรีบ ไม่ว่าจะต้องรีบไปส่งลูกที่โรงเรียน รีบไปทำงาน รีบกลับมาทำงานบ้าน หลายต่อหลายครั้งชีวิตที่เร่งรีบทำให้พ่อแม่ลูกมีเวลาให้กันน้อยลง หรือไม่ก็ต้องรอให้ถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ไปเสียทุกครั้ง หากปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้บ่อยเข้า อาจทำให้ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่ลูกลดลง