Category: 8 เทคนิคเล็กๆ ที่จะช่วยให้ลูกเป็นนักกินที่ดี

8 เทคนิคเล็กๆ ที่จะช่วยให้ลูกเป็นนักกินที่ดี

การกินอาหารถือเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญของร่างกายมนุษย์ ถ้าให้พูดเป็นคำที่คุ้นเคยก็คือ การกินอาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรงสมวัย และสารอาหารยังช่วยซ่อมแซมร่างกายในส่วนที่สึกหรอการฝึกให้ลูกกินอาหารให้หลากหลาย เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนจึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องพยายามทำให้สำเร็จ เพราะเด็กเล็กมักจะเลือกกินอาหารที่ตัวเองคุ้นเคยและรสชาติถูกปากเท่านั้น