Category: activity for learning nature

6 กิจกรรมน่ารัก สอนเด็กๆ ให้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ

สีเขียวชอุ่มของต้นไม้ใบหญ้า ความอบอุ่นของแสงแดดยามเช้า เสียงนกร้อง แมลงตัวเล็กๆ โบยบิน ธรรมชาติคือสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกแต่การขยายตัวของสังคมเมือง ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมเริ่มห่างไกลจากธรรมชาติมากขึ้น ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่จึงควรหาเวลาพาลูกออกไปใช้เวลาหรือทำกิจกรรมที่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ นอกจากจะมีผลดีกับสุขภาพร่างกายและจิตใจของลูกแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้ลูกรักและเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ