Category: affetto

NEWS UPDATE: นักวิทย์ญี่ปุ่นสร้าง ‘หุ่นยนต์เด็ก’ ที่สามารถรับความรู้สึกเจ็บปวดได้

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโอซาก้าในประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการทดลองสร้างหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนมนุษย์ขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า ‘Affetto’ หุ่นยนต์ตัวนี้ จริงๆ แล้วเป็นหุ่นยนต์จำลองศีรษะของเด็ก ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาในช่วงปี 2011 โดยในอดีตมันมีความสามารถในการแสดงสีหน้าต่างๆ กันออกไป โดยบนใบหน้ามีจุดที่สามารถขยับได้มากถึง 116 แห่ง และสร้างขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นหุ่นที่มีการปฏิสัมพันธ์สมจริงกับมนุษย์..