Category: Autism Spectrum Disorder

ภาวะออทิสติกเทียม : และ 3 สาเหตุที่อาจทำให้ลูกกลายเป็นเด็กขาดการกระตุ้น

ในปัจจุบันเด็กในช่วง 1 ปีแรก มีความเสี่ยงที่จะเป็น ภาวะออทิสติกเทียม มากขึ้น ซึ่งเกิดจากการเลี้ยงดูที่ส่งเสริมให้ลูกมีนิสัยติดหน้าจอ และการที่ลูกไม่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการเท่าที่ควร

NEWS UPDATE: รัฐบาลสหรัฐฯ สั่งห้ามรักษาโรคออทิสติกด้วยการแพทย์โฮมิโอพาธีย์ (Homeopathy)

การแพทย์โฮมิโอพาธีย์ (Homeopathy) เป็นการแพทย์ทางเลือกชนิดหนึ่งที่เกิดจากการนำสารที่เจือจางมาก นำเอามากระตุ้นให้ร่างกายฟื้นฟูรักษาด้วยตนเองได้นั้นเอง แต่ในปัจจุบันการแพทย์โฮมิโอพาธีย์ก็ยังไม่ได้รับรองจากหลักวิทยาศาสตร์ว่าได้ผลจริงหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดไม่น้อยหากจะเลือกทำการรักษาด้วยวิธีนี้ โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศออกห้ามให้การรักษาโฮมิโอพาธีย์มาใช้รักษากับโรคออทิสติกอย่างเด็ดขาด เนื่องจากเงื่อนไขในการรักษาบางอย่างนั้นไม่สามารถทำได้ และให้ระยะเวลา 3 เดือนในการหยุดทดลอง รักษา และโฆษณาเกี่ยวกับออทิสติกทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการรายงานว่าการรักษาออทิสติกแบบโฮมิโอพาธีย์ จะใช้เป็นการการดีท็อกซ์วัคซีน..

มาดูสัญญาณเตือนของ ‘โรคออทิสติก’ กัน อย่าปล่อยไว้ก่อนจะสายเกินไป

ชวนมาจ้องตาเช็กให้ชัวร์ว่าลูกของคุณมีอาการที่บ่งชี้ว่ากำลังอยู่ในภาวะออทิสติกหรือไม่