Category: babies brains

ชวนลูกรักมาพัฒนาสมองอย่างสร้างสรรค์ด้วยศิลปะ

ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว สมองซีกซ้ายของคนเราจะทำงานเกี่ยวกับการคิดคำนวณอย่างเป็นเหตุเป็นผล ส่วนสมองซีกขวาจะทำงานเกี่ยวกับความถนัดด้านศิลปะ ศิลปะจึงเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับนำมาใช้พัฒนาสมองซีกขวาของลูก ส่งผลให้ลูกเติบโตอย่างมีความคิดสร้างสรรค์

เรื่องลับๆ ของสมองเบบี๋ที่คุณพ่อคุณแม่อาจยังไม่รู้!?

สมองของเด็กในช่วงสามปีแรก เป็นช่วงเวลาสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของลูกได้ดีที่สุด ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่ให้เวลาและเห็นความสำคัญของการปลูกฝังให้ลูกได้เรียนรู้ในช่วงวัยนี้ สมองของลูกก็จะสามารถทำงานได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพ

NEWS UPDATE: การแต่งเพลงขึ้นมาใหม่ช่วยพัฒนาให้สมองที่บอบบางของทารกคลอดก่อนกำหนด

ทารกที่เกิดก่อนกำหนดอาจมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทและทำให้อันเดรส์ ฟอลเลนไวเดอร์ แต่งเพลงนี้ขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาการทำงานของสมองของทารก  นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Geneva พบว่าวิธีนี้ได้ผล ซึ่งพบว่าทารกที่ได้ฟังเพลงมีกิจกรรมทางสมองที่ดีขึ้น ในอนาคตนักวิจัยหวังว่าจะมีทารกมากขึ้นที่ได้ประโยชน์จากการฟังเพลงที่ผ่อนคลายและช่วยกลบเสียงดังรบกวนในห้องไอซียูสำหรับเด็กแรกเกิด       ที่มา BBC Thai 

NEWS UPDATE: คุณแม่สะโพกใหญ่ ทำให้ลูกฉลาดและสมองดี

นักวิทยาศาสตร์เผยข้อมูลผ่าน เว็บไซต์เดลี่เมล พบว่า ไขมันที่อยู่บริเวณบั้นท้ายของผู้หญิง มีผลกับพัฒนาการของลูกน้อย และช่วยให้ทารกในครรภ์ฉลาด เพราะไขมันในส่วนนั้น ส่งผลกับสมองของทารกในช่วงตั้งครรภ์   ศาสตราจารย์ วีล ราเซค จากมหาวิทยาลัยพิซเบิร์กในอเมริกา ออกหนังสือเล่มใหม่ชื่อว่า Why..