Category: baby health
News Update

NEWS UPDATE: มีเด็กชาวอังกฤษเพียงแค่ 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ไปหาหมอฟันก่อนวันเกิดครั้งแรกของพวกเขา

ผลการศึกษาเปิดเผยว่าช่วงขวบแรกมีเด็กมาพบทันตแพทย์แค่ 3 เปอร์เซ็นต์ และพออายุ 2 ขวบมาหาหมอฟันเพิ่มขึ้น 12 เปอร์เซ็นต์ การศึกษาซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย Birmingham ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Edinburgh, Public Health England..
News Update

NEWS UPDATE: น้ำหนักของหญิงตั้งครรภ์สัมพันธ์กับสุขภาพของลูกในอนาคต

คุณแม่ที่มีน้ำหนักเกินกว่ากำหนดระหว่างตั้งครรภ์ จะเพิ่มความเสี่ยงให้ลูกเป็นโรคอ้วน ในขณะที่คุณแม่ที่มีน้ำหนักน้อยกว่ากำหนด ก็อาจทำให้ลูกมีความดันโลหิตสูง มีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโต และเป็นเด็กแคระแกร็น งานวิจัยหลายแห่งเผยว่า น้ำหนักของคุณแม่ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อสุขภาพของลูกในอนาคต นักวิจัยกล่าวว่า คุณแม่หลายคนมีพฤติกรรมการกินอย่างหนัก โดยเรียกพฤติกรรมนั้นว่าการกินเพื่อลูก ซึ่งมักจะส่งผลทำให้เด็กมีน้ำหนักตัวมากขึ้น ความดันโลหิตสูง..