Category: baby hungry

4 สัญญาณจากทารก เพื่อบอกคุณแม่ว่าหิวแล้ว!

ปกติคุณแม่จะรู้ว่าลูกหิวก็เมื่อลูกส่งเสียงร้องดังสนั่น อุ้มก็ไม่เงียบ ปลอบอย่างไรก็ไม่หยุด ถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันรู้กันว่า ถึงเวลาให้ลูกกินนมได้แล้ว แต่หากไม่อยากรอให้ลูกร้องไห้งอแงเสียก่อน เรามีวิธีสังเกต 4 อาการที่ลูกพยายามส่งสัญญาณบอกว่ากำลังหิวมาถึงคุณแม่