Category: Chalotte’s Castle

ชวนสำรวจปราสาทของ ‘ชาล็อต’ เด็กหญิงจากท้องทะเล ในนิทรรศการ Chalotte’s Castle

Chalotte’s Castle นิทรรศการศิลปะของแม็กชา (Mackcha) ศิลปินเจ้าของคาแรกเตอร์ ชาล็อต เด็กหญิงสาวตากลมโต ผมหยิก นัยน์ตาสีฟ้า ที่อาศัยอยู่ในท้องทะเล โดยมีสัตว์ทะเลเป็นผองเพื่อน