Category: coating on baby’s skin
News Update

NEWS UPDATE: หมอออกมาเตือน การเคลือบผิวทารกอาจมีโทษกับเด็กมากกว่า

การ "เคลือบผิว" ทารกแรกเกิดจากการผ่าตัดด้วยแบคทีเรียที่อยู่ในช่องคลอด เพื่อให้เสมือนว่าทารกคลอดแบบธรรมชาติ แต่แพทย์ในดนมาร์กและสหราชอาณาเผยว่าแทบยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนว่าการเคลือบผิวทารกด้วยแบคทีเรียเป็นประโยชน์แก่ทารก โดยมีการศึกษาแบบนี้แค่แบบเพียงการศึกษาเดียวและศึกษาจากเด็กทารกแค่ 4 คนเท่านั้น  เพราะเชื่อว่าแบคทีเรียช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของทารกดีขึ้น และลดความเสี่ยงของการแพ้ต่าง ๆ และอาการหืดหอบ วิธีการเคลือบตัวทารกทำได้ด้วยการป้ายของเหลวที่อยู่ในช่องคลอดแล้วนำไปทาหน้า ผิวหนัง และตาของเด็กทารก..