Category: Corendon Airlines

NEWS UPDATE: สายการบินตุรกี เสนอไอเดียขายตั๋วเครื่องบินโซนปลอดเด็ก

สายการบินตุรกี Corendon Airlines ได้เสนอไอเดียที่น่าจะถูกใจหลาย ๆ คนคือ โซนปลอดเด็ก หรือ Adult only Zone โดยสารการบินยืนยันว่าจะไม่มีเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีอยู่ในโซนนี้โดยเด็ดขาด ซึ่งผู้ที่จะใช้บริการโซนนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเริ่มต้นที่..