Category: Covid-19 vaccine for kids in china

NEWS UPDATE: กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ขยายกลุ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่เด็กอายุ 3-11 ปี

ประเทศจีนได้ขยายการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 3-11 ปี โดยกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนได้เริ่มกระจายวัคซีนให้แก่เด็กๆ แล้ว พร้อมประกาศแจ้งหากเด็กเคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน สามารถรับวัคซีนได้หลัง 6 เดือน หลังติดเชื้อ ซึ่งวัคซีนที่จะนำมาฉีดจะเป็นซิโนฟาร์ม และซิโนแวค  จากข้อมูลมีประชากรในกรุงปักกิ่งได้รับวัคซีนครบแล้วจำนวน 20.47..