Category: dad and daughter

คุณพ่อมีลูกสาว : 5 สิ่งที่คุณพ่อควรบอกลูกสาวตัวน้อยก่อนอายุ 10 ขวบ

‘ลูกกำลังจะโตเป็นสาว’ คุณพ่อมีลูกสาว น่าจะเข้าใจความรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ปนไปด้วยความกังวลใจในช่วงวัยนี้ เพราะนี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าถึงเวลาที่คุณพ่อควรสังเกต ใส่ใจ และใกล้ชิดลูกสาวมากขึ้น แต่ก็ต้องอยู่ในระยะและขอบเขตที่จะไม่ทำให้ลูกสาวต้องอึดอัด

คุณพ่อมีลูกสาว: 5 สิ่งใหม่ที่คุณพ่อจะได้เรียนรู้ เมื่อมีลูกสาว

ถ้าให้คุณพ่อเลือกได้ว่า อยากมีลูกชายหรือลูกสาว คุณพ่อส่วนมาก แม้จะลังเล แต่หากเลือกได้จริง ลึกๆ คุณพ่อหลายคนมักอยากมีลูกชาย ไว้เป็นคู่หูขาลุยตัวน้อย ตามประสาผู้ชายด้วยกันมากกว่า แต่เมื่อ คุณพ่อมีลูกสาว อาจรู้สึกประหม่า ตื่นเต้น และทำตัวไม่ถูกไปบ้าง