Category: deal with brethren
Features

รับมือกับศึกแห่งสายเลือด เมื่อพี่น้องทะเลาะกัน

ซีรีส์เลือดข้นคนจาง เป็นกระแสให้ผู้คนเอามาพูดถึงกันในหลายประเด็น รวมไปถึงเรื่องความขัดแย้งระหว่างพี่น้องด้วย หากได้รับการดูแลไม่ถูกวิธี ความขัดแย้งระหว่างพี่น้องจะกลายเป็นปมในใจไปตลอด ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่จึงมีบทบาทสำคัญในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งให้ลูกตั้งแต่วัยเด็ก และปลูกฝังให้พี่น้องรู้จักรักและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน