Category: democracy
Features

มองต่างและทำความเข้าใจ เมื่อลูกอยากไปชุมนุม

ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองและสถานการณ์ของประเทศที่ร้อนระอุคุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่หลายคนอาจจะรู้สึกไม่คุ้นชินกับภาพการออกมาแสดงความคิดเห็น หรือแสดงออกเพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงในสังคมของเด็กรุ่นใหม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวอาจจะรู้สึกเป็นห่วงและกังวลใจ ไม่อยากให้ลูกแสดงความคิดเห็น หรือแสดงออกทางการเมืองมากนัก

Features

ปลูกฝัง ‘ประชาธิปไตย’ ให้เจ้าตัวน้อย เริ่มต้นได้จากที่บ้าน

ปัจจุบันในสังคมกำลังตื่นตัวและให้ความสำคัญในเรื่องของประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสงบสุข แม้แต่เด็กๆ เองก็ควรที่จะมีความเข้าใจในหลักประชาธิปไตย โดยคุณพ่อคุณแม่ควรปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับลูกตั้งแต่ยังเล็ก และสามารถเริ่มต้นได้จากการใช้ชีวิตประจำวันง่ายๆ