Category: Dengue

NEWS UPDATE: ไข้เลือดออกระบาดรุนแรง มีเด็กวัย 15 ปี เสียชีวิตแล้ว 1 ราย

นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านป้องกันเวชกรรม รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จ.ศรีสะเกษ ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก การติดตามข้อมูลในเดือนพ.ค. พบมีผู้ป่วย 66 คน ก็เป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยคือค่ามาตรฐาน 5..

NEWS UPDATE: ไข้เลือดออกกับโควิด-19 มีอาการคล้ายกันอาจทำให้สับสน แนะผู้ปกครองสังเกตอาการ

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวน ทั้งอากาศร้อนและมีพายุส่งผลให้ฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในหลายจังหวัดพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด- 19 อาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนในการดูแลและเฝ้าสังเกตอาการของโรคไข้เลือดออกกับโรคโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กควรดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเด็กเล็กจะป่วยง่าย และเด็กในกลุ่มอายุ..