Category: easy exercise

มามะ มาออกแรงกันเถอะ! 4 เทคนิคกระตุ้นให้ลูกอยากออกกำลังกาย

ธรรมชาติของเด็ก คือช่วงวัยแห่งการเติบโต เรียนรู้ และพัฒนาร่างกายตัวเองให้มีศักยภาพในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต เด็กๆ จึงชอบการวิ่งเล่นซุกซน ขยับตัว และเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลา