Category: Emotional Abuse

6 สัญญาณจากลูก ที่บอกว่ากำลังถูกทำร้ายจิตใจ (Emotional Abuse) จากคนรอบข้าง

การ abuse ที่เริ่มได้ยินและได้เห็นตามสื่อหรือบทความต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากจะมีความหมายถึงการล่วงละเมิดแล้ว ยังมีความหมายถึงการถูกทำร้าย ที่คนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าเกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นทางร่างกาย แต่ในความเป็นจริงแล้วการล่วงละเมิด นอกจากทางกายแล้วยังมีการล่วงละมิดทางจิตใจ หรือ ‘Emotional Abuse’ ที่ส่งผลเสียต่อผู้ถูกกระทำไม่น้อยไปกว่ากันเลย

NEWS UPDATE: ใช้คำพูดรุนแรงกับเด็ก สร้างความเจ็บปวดไม่น้อยไปกว่าการทำร้ายร่างกาย

แฮเรียต มักมิลลัน กุมารแพทย์ กล่าวถึงอันตรายที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใหญ่ ที่ทำให้เด็กรู้สึกไร้ค่า หรือไม่มีใครรัก ยกตัวอย่างเช่น การดุด่าลูกอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เป็นการละเมิดสิทธิทางอารมณ์ของเด็ก และเป็นสิ่งที่เลวร้ายฝั่งใจลูกในระยะยาว ส่งผลให้เด็กถูกชักจูงไปทำเรื่องที่ไม่ดีได้อย่างง่ายดาย ในปัจจุบันสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร พบว่าเด็กผู้หญิงร้อยละ 8-9..