Category: empathy

ไม่เข้าใจลูก: ต้องทำอย่างไร ถึงจะได้เป็นพ่อแม่ที่เข้าใจลูก

การจะเป็นพ่อแม่ที่เข้าใจลูกให้ได้นั้น คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องย้อนกลับมาสำรวจตัวเอง และปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกไม่ให้เข้มงวด กดดัน หรือเจ้ากี้เจ้าการกับลูกมากเกินไป

4 เทคนิคสอนลูกให้เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น (empathy) ตั้งแต่ยังเล็ก

ช่วงปฐมวัยของลูก หนึ่งในพฤติกรรมที่มักจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องกุมขมับอยู่บ่อยๆ ก็คือ การยืดตัวเองเป็นศูนย์กลาง ไม่รู้จัก เห็นอกเห็นใจคนอื่น นึกถึงตัวเองเป็นหลัก และต้องการการตอบสนองอย่างเร่งด่วน

เมื่อประเทศเดนมาร์กมีวิชาที่ว่าด้วยความเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น เราก็สอนลูกได้!

โรงเรียนในประเทศเดนมาร์ก ได้เพิ่มวิชา ‘Empathy’ หรือวิชาที่สอนให้รู้จักเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นให้กับเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 6-16 ปี เป็นเวลา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

คลาสนี้มีชื่อเรียกว่า ‘Klassens tid’ เด็กๆ จะได้พูดคุยปัญหาที่พวกเขาเจอในชีวิตประจำวันให้คุณครูและเพื่อนร่วมชั้นได้ฟัง และให้ทุกคนช่วยกันหาทางแก้ไขแต่การแก้ปัญหานั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ