Category: Food Choice

NEWS UPDATE: FoodChoice แอปพลิเคชันสแกนข้อมูลโภชนาการ ช่วยเด็กห่างไกลภาวะโรคอ้วน

โรคอ้วน ถือเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งในสุขภาพเด็ก โดยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันเด็กไทยต่างต้องเผชิญกับโรคอ้วนที่มากขึ้น  ด้วยสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิต และด้วยสถานการณ์ของการระบาดเชื้อไวรัส Covid-19  ​นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ได้เปิดเผยข้อมูลของโภชนาการของคนไทยพบว่า เด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วน และอ้วน ร้อยละ..