Category: FOOD FOR GOOD

INTERVIEW: คุยกับ FOOD FOR GOOD เพราะปัญหาโภชนาการเด็ก ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กอีกต่อไป

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เราได้เห็นการวิพากษ์วิจารณ์ คุณภาพอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในโรงเรียนผ่านตากันอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ปริมาณอาหารกับเด็กๆ ที่น้อยเกินไป คุณภาพของอาหารไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเด็กๆ และปัญหาที่มาจากการได้รับงบประมาณที่ไม่เพียงพอ