Category: gender equality

NEWS UPDATE: ซาอุดิอาระเบียยึดของเล่นและเสื้อผ้าเด็กที่เป็นสีรุ้ง เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้เด็กรักร่วมเพศ

เจ้าหน้าที่ซาอุดิอาระเบียบุกยึดของเล่นและเสื้อผ้าเด็กที่มีสีรุ้งจากร้านค้าในกรุงริยาด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการรักร่วมเพศในประเทศ สินค้าเป้าหมายที่ถูกยึด ได้แก่ คันธนู กระโปรง หมวก และกล่องดินสอ ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตขึ้นสำหรับเด็ก เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ซาอุดิอาระเบียซึ่งมีส่วนร่วมในการบุกยึดสินค้าสีรุ้งกล่าวว่า “เรากำลังกวาดล้างสิ่งของที่ขัดกับความเชื่อของอิสลามและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงสีของกลุ่มรักร่วมเพศที่มุ่งเป้าไปที่คนรุ่นใหม่” นักข่าวคนหนึ่งยังชี้ไปที่ธงสีรุ้งแล้วบอกว่า “มีธงรักร่วมเพศมีอยู่ในตลาดแห่งหนึ่งในริยาด สีแบบนี้ส่งสารที่เป็นพิษต่อเด็กๆ”..

สอนลูกเรื่อง ความเท่าเทียม และความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality)

ความเท่าเทียม เป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงในบริบทต่างๆ มากขึ้น เพราะเด็กๆ ของเรากำลังเติบโตขึ้นมาในโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความเชื่อ หรือทัศนคติในการดำรงชีวิต

พ่อแม่รุ่นใหม่ จะสอนลูกเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอย่างไรดี

ความเท่าเทียมทางเพศ กำลังเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจและพยายามผลักดันให้เกิดการรับรู้และยอมรับอย่างทั่วถึง เพราะการตระหนักและให้ความเท่าเทียมกับทุกความแตกต่างและหลากหลายของผู้คนในโลก จะทำให้คนเราเรียนรู้ที่จะความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่มองความแตกต่างเป็นเรื่องผิดแปลกหรือต่ำต้อย

NEWS UPDATE: โรงเรียนมัธยมในประเทศญี่ปุ่น ออกแบบชุดนักเรียนให้เป็นเครื่องแบบมาตรฐานของทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ

เมื่อพูดถึงโรงเรียนในประเทศญีปุ่่น ภาพคุ้นตาของใครหลายคนจะเห็นว่านักเรียนหญิงจะสวมใส่เครื่องแบบนักเรียนที่มีลักษณะกระโปรงสั้น และถุงเท้ายาว แต่โรงเรียนมัธยมต้นแห่งหนึ่งในจังหวัดเฮียวโงะ ได้สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ โดยการดีไซน์เครื่องแบบนักเรียน โดยจะสวมใส่กางเกงให้เป็นเครื่องแบบมาตรฐานของทั้งผู้ชายและผู้หญิง ในปี 2019 มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ปกครอง และได้มีการจัดทำแบบสอบถามที่กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ และนักเรียนชั้นประถมที่กำลังจะขึ้นมัธยมต้น ซึ่งในแบบสอบถามมีการถามว่า “เครื่องแบบแบบไหนที่นักเรียนคิดว่าใส่แล้วสะดวกสบาย” คำตอบมากกว่า..