Category: generation alpha

เจเนอเรชั่นอัลฟ่า (Generation Alpha) : กับ 4 ข้อที่ควรรู้จักและเข้าใจ เพื่อรับมือเจนฯ อัจฉริยะ

Generation Alpha หรือ เจนฯ อัลฟ่าคือเด็กที่เกิดหลัง พ.ศ.2553 หรือ ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา นั่นหมายถึงเด็กๆ ที่อายุ 12 ปีและต่ำกว่า ที่เราเห็นในปัจจุบัน ล้วนเป็นบุคลากรแห่ง เจเนอเรชั่นอัลฟ่า ทั้งสิ้น

4 เทคนิคเลี้ยงลูก เจนฯ อัลฟ่า (Generation Alpha) ที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้าม

คุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่หลายคนอาจรู้สึกว่า เด็กรุ่นใหม่หรือที่เรียกกันว่าเด็กเจนฯ อัลฟ่า มักมีปัญหาเรื่องการควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ บ้างก็รุนแรงจนกลายเป็นเด็กก้าวร้าว ซึ่งหากไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีหรือไม่ได้รับการปรับแก้นิสัยในเวลาที่เหมาะสม บุคลิกเหล่านี้ของก็อาจส่งผลต่อลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพที่ติดตัวไปจนโตได้