Category: good behavior parents

4 พฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่ที่มีส่วนทำให้ลูกเป็นเด็กมีคุณภาพ

การอบรมเลี้ยงดูในช่วงเริ่มต้นของชีวิตลูก เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างพื้นฐานทางพฤติกรรม บุคลิกภาพ และนิสัยของเด็กๆ ที่จะเติบโตต่อไป ดังนั้น เด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ดี ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ย่อมมีโอกาสที่จะเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพต่อไป

ยุ่งแค่ไหน ก็ไม่ควรลืม! : 6 พฤติกรรมที่ลูกอยากได้จากพ่อแม่

ชีวิตประจำวันของหลายครอบครัว คงเต็มไปด้วยความเร่งรีบ ไม่ว่าจะต้องรีบไปส่งลูกที่โรงเรียน รีบไปทำงาน รีบกลับมาทำงานบ้าน หลายต่อหลายครั้งชีวิตที่เร่งรีบทำให้พ่อแม่ลูกมีเวลาให้กันน้อยลง หรือไม่ก็ต้องรอให้ถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ไปเสียทุกครั้ง หากปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้บ่อยเข้า อาจทำให้ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่ลูกลดลง