Category: goodkids
Features
Uncategorized

6 ทริกสำคัญที่จะสอนให้ลูกเป็นเด็กดี

พ่อแม่ทุกคนล้วนอยากให้ลูกเป็นเด็กดี เป็นเด็กน่ารักด้วยกันทั้งนั้น แต่ประเด็นก็คือ แล้วจะทำอย่างไรล่ะ! มันไม่ง่ายเลย ในเมื่อผู้ใหญ่อย่างเราเองบางครั้งก็เผลอแสดงพฤติกรรมที่ไม่น่ารักออกมาให้ลูกเห็นด้วยความเคยชิน