Category: Grandkids May Make Us Live Longer

NEWS UPDATE: ปู่ย่าตายาย ที่ได้เลี้ยงหลาน ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้

การศึกษาถูกตีพิมพ์ในวารสาร National Academy of Sciences ว่าปู่ย่าตายายที่ได้อยู่กับเด็กเล็ก ทำให้มีอายุยืนยาว ดร. อจิ วาร์กิ พบสายพันธุ์ของยีนที่ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ และโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัย เนื่องจากปู่ย่าตายาย ต้องเลี้ยงหลาน..