Category: heat stroke

โรคลมแดด หรือ Heat Stroke: ภัยร้ายหน้าร้อนที่ลูกเราก็เป็นได้

การทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่อากาศร้อนจัด แทนที่เด็กๆ จะได้เล่นสนุก เสริมสร้างทักษะและพัฒนาการอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจ ความร้อน อาจทำให้ลูกเป็น โรคลมแดด หรือ ฮีตสโตรก (Heat Stroke) จนเกิดอันตรายได้

ลืมเด็กไว้ในรถยนต์ แม้เปิดหน้าต่างไว้ ก็อันตราย: คุยกับผศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์—นายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย

เหตุการณ์น่าเศร้าและไม่ควรเกิดขึ้น เช่น การลืมเด็กไว้ในรถยนต์ จนเป็นเหตุให้เด็กเสียชีวิต กลับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่เคยเลือนหายไปจากสังคมไทย และเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า และเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ผู้ใหญ่ในสังคมก็ตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจกับการสอนทักษะเอาตัวรอดจากสถานการณ์คับขันให้กับเด็กๆ ของเรา แต่เมื่อเวลาผ่านไป เหตุการณ์น่าเศร้าก็กลับมาเกิดเป็นข่าวให้รู้สึกเศร้าใจกันได้อีก