Category: help kids manage their mood

4 วิธีสอนลูกให้จัดการกับความโกรธได้โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรง

การถูกขัดใจ ทำให้ไม่พอใจ หรือไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา เพราะเด็กไม่ยังไม่รู้ว่าจะแสดงหรือรับมือกับความรู้สึกแง่ลบของตัวเองได้อย่างไร