Category: honest style japanese

เทคนิคสอนลูก (สไตล์ญี่ปุ่น) ให้มีความซื่อสัตย์

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศขึ้นชื่อว่ามีความซื่อสัตย์มากที่สุดในโลก จนทำให้เราสงสัยว่าคนญี่ปุ่นเขาเลี้ยงลูกอย่างไรให้ซื่อสัตย์ได้ขนาดนี้ ดังนั้นเราจึงไปหาวิธีการสอนลูกให้เป็นคนซื่อสัตย์ในแบบฉบับคนญี่ปุ่นมาฝากกันค่ะ