Category: jealous
Features

ธรรมชาติเด็กขี้อิจฉาและการแก้ปัญหาอย่างเข้าใจ

นิสัยขี้อิจฉา มักจะเกิดขึ้นกับเด็กที่มีพี่หรือน้อง มีสาเหตุมาจากการรู้สึกว่าถูกแย่งความรัก ถูกเปรียบเทียบ และได้รับการปฏิบัติจากคุณพ่อคุณแม่แตกต่างกัน