Category: keepthing

ทำอย่างไร ให้เจ้าตัวน้อยรักษาสิ่งของ

ธรรมชาติของเด็ก โดยเฉพาะช่วง 3-5 ปี ยังห่วงเล่น ทำให้หลายครั้งลูกลืมของใช้ส่วนตัว จึงจำเป็นที่พ่อแม่ควรสอนและปลูกฝังความรับผิดชอบ รักษาสมบัติส่วนตัวให้กับลูก ตั้งแต่ยังเล็ก