Category: kids concentrate

10 วิธี เพิ่มสมาธิให้ลูกรัก

สมาธิสั้นเป็นปัญหาที่แพร่หลายในเด็ก เด็กจะสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งแค่ในระยะเวลาสั้นๆ แม้แต่ของเล่นชิ้นใหม่ หรือกิจกรรมใหม่ๆ เด็กก็จะให้ความสนใจเป็นเวลาไม่นาน ทำให้หลายๆ ครั้ง ลูกทำกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิ เช่น ทำการบ้าน หรืออ่านหนังสือได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ