Category: KIDS STORY: หุ่นยนต์ลูกรัก

KIDS STORY: หุ่นยนต์ลูกรัก

สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกลัวคล้ายๆ กัน ก็คือกลัวการไม่เป็นที่รัก ยิ่งสำหรับครอบครัวแล้ว พ่อแม่กลัวลูกไม่รัก เลยไม่กล้าดุ จนลูกกลายเป็นเด็กเอาแต่ใจ กลับกัน ลูกก็กลัวพ่อแม่ไม่รัก จนพ่อแม่จึงฉวยโอกาสใช้ความรักนี่แหละเป็นเครื่องต่อรองกับลูก ด้วยการขู่ว่าจะไม่รักเช่นกัน