Category: kids story
Columnist

Kids Story: นิทานเรื่อง หนูกับลิง

การปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้ที่จะรับฟัง ใส่ใจ และเห็นคุณค่าของคนอื่นจึงเป็นพื้นฐานนิสัยที่จะทำให้เขาสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบตัว และเรียนรู้ที่จะรักษามันไว้ได้

KIDS STORY: เปิดประตูให้หน่อย

ปัจจุบันทุกคนพยายามสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมโลก ซึ่งความเท่าเทียมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนเปิดใจยอมรับ และให้คุณค่าของความเป็นคนกับทุกคนโดยเท่าเทียมกัน

ผู้เขียนจึงหยิบยกประเด็น การเปิดใจกว้างมานำเสนอผ่านนิทานเรื่อง ‘เปิดประตูให้หน่อย’

KIDS STORY: หุ่นยนต์ลูกรัก

สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกลัวคล้ายๆ กัน ก็คือกลัวการไม่เป็นที่รัก ยิ่งสำหรับครอบครัวแล้ว พ่อแม่กลัวลูกไม่รัก เลยไม่กล้าดุ จนลูกกลายเป็นเด็กเอาแต่ใจ กลับกัน ลูกก็กลัวพ่อแม่ไม่รัก จนพ่อแม่จึงฉวยโอกาสใช้ความรักนี่แหละเป็นเครื่องต่อรองกับลูก ด้วยการขู่ว่าจะไม่รักเช่นกัน

เรื่อง: เด็กตัวเล็ก

คอลัมน์ Kids Story: ในทุกเดือน เจลดาจะมีเรื่องราวชวนคิดมาฝากพวกเราเสมอ สำหรับเดือนนี้ นักเขียนนักวาดคนเก่งมาพร้อมกับเรื่องราวเตือนใจคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องความกดดันและความคาดหวังในตัวลูกที่มากกินไป รับรองว่าอ่านแล้วได้คิดตาม เหมือนทุกครั้ง 🙂

เรื่อง: รถของเล่น

คอลัมน์ Kids Story: ในทุกเดือน เจลดาจะมีเรื่องราวชวนคิดมาฝากพวกเราเสมอ สำหรับเดือนนี้ นักเขียนนักวาดคนเก่งมาพร้อมกับเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจมากจากเหตุการณ์จริงในวัยเด็กของคุณพ่อ รับรองว่าอ่านแล้วได้คิดตาม เหมือนทุกครั้ง 🙂

อย่าเล่นกับเด็กคนนั้นนะ

คอลัมน์ Kids Story: โดย นักวาด นักเขียนน้องใหม่ เจลดา ภูพนานุสรณ์ ประเดิมผลงานชิ้นแรกด้วยเรื่องราวการแบ่งแยกในใจเด็กๆ ที่ผู้ใหญ่อย่างเราต้องเก็บมาคิด