Category: Love yourself

4 วิธี สอนลูกให้รู้จัก ‘รักตัวเอง’ ทักษะสำคัญที่ขาดไม่ได้

การรักตัวเอง หลายคนอาจไม่เข้าใจว่ามันสำคัญอย่างไร แต่ในสังคมปัจจุบัน การรักตัวเองเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของชีวิต เพราะการไม่รักตัวเองเป็นต้นเหตุของปัญหาทำร้ายตัวเอง และคนที่ไม่รักตัวเองมีโอกาสที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น