Category: math app for child

5 แอปพลิเคชันฝึกคิดเลขสำหรับลูกน้อย

ช่วงเวลาที่โรงเรียนเลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียน หรือบางโรงเรียนเปลี่ยนมาใช้วิธีเรียนออนไลน์ การอยู่บ้านทั้งวันของลูกทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มมองหาตัวช่วยหรือกิจกรรมให้ลูกทำระหว่างวันเพื่อฆ่าเวลาและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้ลูก เป็นการปูพื้นฐานให้ลูกเป็นเด็กรักการเรียนรู้ และพัฒนาสมองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับไปเรียนที่โรงเรียนอีกครั้ง