Category: men
News Update

‘มนุษยชาติอาจถึงกาลอวสาน’ เพราะคุณผู้ชายมีอสุจิลดลง

มนุษย์ก็สามารถสูญพันธุ์ได้ เมื่อนักวิจัยพบว่าผู้ชายตะวันตกมีจำนวนของอสุจิลดลงเกือบ 60% ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา