Category: must have items

ถ้ามีงบชอปปิ้ง 50,000 บาท เหล่าคุณแม่มือใหม่จะซื้ออะไรให้เบบี๋ก่อนละเนี่ย

50,000 บาทนี้ จะน้อยจะมากสำหรับใครอาจจะพูดยาก แต่ถ้าเป็นของฝากให้ลูกน้อย คุณแม่จะเลือกอะไร มาดูคำตอบกันดีกว่า เผื่อขอเอาไปลิสต์ของซื้อตามบ้างเนอะ