Category: Negative Comment

รับมือคอมเมนต์เชิงลบ : สอนลูกแยกแยะ Negative Comment อันไหนมีประโยชน์หรือไม่มี

ในยุคโซเชียลมีเดียที่เปิดกว้างให้ผู้คนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ หากลูกเติบโตและใช้งานโซเชียลมีเดียด้วยตัวเอง โดยไม่ได้รับการแนะนำเรื่องมารยาทหรือวิธีแสดงความคิดเห็นในอินเทอร์เน็ต ลูกก็อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของคนที่สร้างความไม่สบายใจให้คนอื่นได้